Phiếu quà tặng

123456
100,000 đ

Mô tả

Phiếu quà tặng tương ứng với giá trị tiền mặt 


Loại :
Số lượng :
 • Hướng dẫn sử dụng

  • - Phiếu được sử dụng tại các cửa hàng N&M, Ninomaxx, Ninomaxx Concept.   - Phiếu không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc trả lại phần tiền còn dư khi chưa sử dụng.   - Phiếu không có giá trị khi tách rời, tẩy, xóa hay chắp vá.   - Phiếu không có giá trị xuất hóa đơn   -  Phiếu chỉ có giá trị khi có mộc và chữ ký của người đại diện công ty Thời Trang Việt.   - Phiếu được áp dụng với chương trình khuyến mãi khác khi mua sản phẩm nguyên giá.   - Phiếu quà tặng không áp dụng tại các cửa hàng đại lý.


 • Hình thức vận chuyển


  • - Phiếu quà tặng vận chuyển như đơn hàng bình thường.   - Phiếu nhận qua Code, quý khách sẽ nhận thông tin qua điện thoại hoặc email đăng kí                


- Phiếu được sử dụng tại các cửa hàng N&M, Ninomaxx, Ninomaxx Concept.- Phiếu không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc trả lại phần tiền còn dư khi chưa sử dụng.- Phiếu không có giá trị khi tách rời, tẩy, xóa hay chắp vá.- Phiếu không có giá trị xuất hóa đơn-  Phiếu chỉ có giá trị khi có mộc và chữ ký của người đại diện công ty Thời Trang Việt.- Phiếu được áp dụng với chương trình khuyến mãi khác khi mua sản phẩm nguyên giá.- Phiếu quà tặng không áp dụng tại các cửa hàng đại lý.


- Phiếu quà tặng vận chuyển như đơn hàng bình thường.- Phiếu nhận qua Code, quý khách sẽ nhận thông tin qua điện thoại hoặc email đăng kí    


Chat với chúng tôi - Online

NINOMAXX CONCEPT (Ninomaxx và N&M)