Thanh toán

 • Hình thức thanh toán trả trước

  • Với các phương thức thanh toán sau: Visa, Mastercard, American Express và Thẻ ATM nội địa.

   Thẻ tín dụng của quý khách có thể bị từ chối vì bất kỳ lý do nào sau đây:

   - Thẻ có thể đã hết hạn. Kiểm tra xem thẻ của quý khách còn hiệu lực không.

   - Quý khách có thể đã đạt đến hạn mức tín dụng. Liên hệ với ngân hàng để kiểm tra xem quý khách có vượt quá giới hạn mua hàng được ủy quyền không.

   - Quý khách có thể đã nhập thông tin nào đó không chính xác. Kiểm tra xem quý khách đã điền đúng tất cả các trường bắt buộc chưa.

 • Thanh toán trả sau (COD):

  • Là hình thức khách hàng thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhân viên vận chuyển khi nhận hàng.

   Khi hàng được chuyển giao đến quý khách, vui lòng thực hiện:

   Nếu sản phẩm có bất kỳ lỗi hay khiếm khuyết nào không đúng ý muốn, quý khách thực hiện quy trình đổi hàng, không quá 10 ngày kể từ khi nhận hàng

   - Hoàn tất việc thanh toán

   - Ký xác nhận với nhân viên giao hàng trước

   - Quý khách nhận hàng và kiểm tra sau.

Chat với chúng tôi - Online

NINOMAXX CONCEPT (Ninomaxx và N&M)