/***************** Code Get Open Graph Tags*****************/ /***************** Code Get Open Graph Tags*****************/ /***************** Code Facebook nut Like Plugin*****************/
/***************** Code Facebook nut Like Plugin*****************/

Thông Tin Mở Đại Lý Thị Trường Việt Nam

Mọi chi tiết xin liên hệ: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng 
Email: cs@ninomaxx.com.vn
Điện thoại: +84 8 5449 5387  (Ext 508)
Fax : +84 8 3526 2189                             Cần thuê mặt bằng:

Cần tìm thuê các mặt bằng rộng, đẹp trên các tuyến đường kinh doanh quần áo thời trang tại các khu vực trên toàn quốc để mở Showroom.

Thông tin liên hệ:  Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng 
Email: cs@ninomaxx.com.vn
Điện thoại: +84 8 5449 5387   (Ext 508)
Fax : +84 8 3526 2189   


/***************** Code Facebook nut Like Plugin*****************/
/***************** Code Facebook nut Like Plugin*****************/